Re-integratie


 

Wat is re-integratie?

Re-integratie is het proces van terugkeren naar werk. Als u een uitkering heeft en weer aan het werk wilt, krijgt u te maken met re-integratie. Dit is ook het geval als u werkt en vanwege een handicap of ziekte uw werk niet goed kunt doen.


Re-integratie als u een uitkering ontvangt

Als u een uitkering aanvraagt, schrijft u zich als werkzoekende in bij het UWV WERKbedrijf (voorheen CWI). Als u moeite heeft met het vinden van werk kunt u extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. De reden hiervoor is bijvoorbeeld dat u geen diploma’s heeft of weinig werkervaring. Voor uw re-integratie kan het UWV WERKbedrijf ook contact opnemen met uw gemeente. Dit hangt af van wie u uw uitkering ontvangt. De gemeente en het UWV zorgen voor extra begeleiding, cursussen of trainingen. Dit heet een re-integratietraject.


Re-integratie als u werkt

Als u door ziekte of een handicap uw werk niet meer kunt doen, zoekt u samen met uw werkgever naar een oplossing. Er is een aantal voorzieningen voor de aanpassing van uw werkplek. Meer informatie hierover vindt u in het dossier re-integratie op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).


Interventie

Een interventie is een doelgerichte en planmatige activiteit die er op is gericht om een bepaalde verandering bij iemand teweeg te brengen. Werkloosheid wordt veroorzaakt en beïnvloed door factoren die deels veranderlijk (denk aan competenties en schulden) en deels onveranderlijk (denk aan leeftijd en etniciteit) zijn. Een interventie is dan gericht op de veranderbare en beïnvloedbare factoren die bijdragen aan de werkloosheid. Binnen een interventie worden specifieke doelen gesteld met betrekking tot deze beïnvloedbare factoren.


Een re-integratiebureau kiezen

Er zijn veel verschillende re-integratiebureaus. Grote, gerenommeerde bureaus, eenpitters en er zijn re-integratiebureaus die gebonden zijn aan grote bedrijven en instellingen. Let er op dat het klikt met een bureau. Dat betekent dat het contact tussen u en de consultant goed loopt, maar ook dat de werkwijze van het bureau bij u past. Informeer naar de visie en gebruikte methoden van het bureau en beslis pas na het eerste gesprek of er een klik is.
Stel kritische vragen over hoe het bureau met uw persoonlijke informatie omgaat en welke gegevens ze wel en niet aan uw werkgever doorspelen.
Grote bureaus zijn niet per definitie beter dan kleine of andersom. Informeer altijd naar de gehanteerde aanpak, onderzoek wat het traject precies inhoudt en vraag naar de resultaten met andere kandidaten. Kijk ook rond in uw netwerk, misschien kent u iemand die met een re-integratiebureau te maken heeft gehad. Re-integratie Amsterdam geeft u een overzicht van de verschillende bureaus in Amsterdam.


2Aline outplacement Amsterdam   Van Velden Consult   Mind at Work     Careersolution Amsterdam  

 
goto E-Smart.nlgoto Beheren